… weten we niet zeker – Maar vele mooie verhalen worden geschreven nadat de hoofdpersonages reeds uit beeld zijn!

1981 beslisten enkele Belgen en Nederbelgen in de regio Turnhout een hockeyclub op te richten. Ze hadden kinderen bij Hockey Club Inter Mol maar vooral om de verplaatsingen kleiner te maken wou men een eigen club in eigen regio oprichten.- Deze pioniers organizeerden met de nodige ambitie in het Paasvakantie een hockey initiatie in de sporthal van Turnhout. De heer Eric Wattecamps, Oud-international en oprichter van Inter Mol, stelde hierbij zijn ervaring ter beschikking.
September 1982 konden we in de Belgische competities starten met 3 teams: Heren; Scholieren en Cadetten.
Op 4 november 1982 verscheen in het Belgisch Staatsblad de statuten van de club die in overleg met Tennisclub Taxandria “Hockey Club TAXANDRIA” werd gedoopt.


De eerste jaren had H.C. Taxandria zijn thuisbasis op de Leemshoeve aan de Steenweg op Merksplas. (er werd dwars op één van de voetbalvelden gespeeld). Het Gemeentebestuur van Turnhout moest de uitbating nog toewijzen, maar nog voor er een toog stond speelden enthousiaste Hockey-ouders het klaar de spelers en bezoekers te voorzien van drinken en versnaperingen.

Na een jaar bleek al duidelijk dat we op termijn naar een betere accommodatie moesten uitzien.- Gras te lang, slijk in het midden van het veld wegens door de voetballers te druk belopen plaatsen etc….maar we hadden geen eigen inkomsten!

Het bestuur zocht en vond ouders-leden die intensief op zoek gingen naar een plaats waar we een eigen accommodatie zouden kunnen uitbouwen. De enthousiaste terreinverkenners-met-botten dwaalden jaren door veld en bos om een geschikte plek te vinden in de regio… maar wegens te duur, administratief of wettelijk onmogelijk, en tal van andere redenen vond ze geen “geschikt stekje”.
In 1988 kwam het einde van de zoektocht. Oud-Turnhout had een nieuw BPA Sportcentrum dat zich uitstrekte over ongeveer 7 ha. Meer dan genoeg plaats om mogelijks ook een hockeyveld met clubhuis in onder te brengen.- H.C. Taxandria werd lid van de Sportraad van Oud-Turnhout.
Op 18 mei 1990 kreeg de club het recht van opstal voor een veld met clubhuis. Ondertussen bleef het bestuur niet bij de pakken zitten een bouwaanvraag werd ingediend (de bouwtoelating was reeds op 27 februari 1990 getekend), sponsors werden gezocht en leningen uitgeschreven. In oktober 1990 werd de bouw gestart.
7 september 1991 werd het nieuwe clubhuis officieel in gebruik genomen.

Bij deze verwezenlijking past het om de betrokkenheid van het Gemeentebestuur van Oud-Turnhout toe te lichten. Op de voorlichtings- tevens sponsoravond begin maart 1990 waren de toenmalige Schepenen van Sport en Openbare werken aanwezig, zij benadrukten daar uitvoerig dat de clubgeest van H.C. Taxandria “een voorbeeldfunctie zou moeten uitstralen naar de andere, toekomstige clubs op het Sportcentrum De Hoogt” en toen werd ook gesteld dat hockey slechts op een kunstgrasveld degelijk kan gespeeld worden.

Dit advies is niet in dovemansoren gevallen Op 28 augustus 1999 kon Burgemeester Jef Kersemans, in aanwezigheid van het bijna voltallige Gemeentebestuur het door de Gemeente gefinancierde kunstgrasveld officieel openen. In zijn gelegenheidstoespraak legde de heer Burgemeester de nadruk op de inspanningen die de Gemeente zich sinds jaren getroost om alle sporten te promoten in Oud-Turnhout. Het kunstgrasveld werd dusdanig opgevat als een multi-functionneel sportveld doch met een prioritaire gebruik voor Hockey Club Taxandria.

Dit was in vogelvlucht de eerste 20-jaar…een begin waarin een stevige basis gelegd werd voor nog vele jaren suksesvolle groei!