Het bestuur van Hockeyclub Taxandria wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier komen hockeyen.  Normen en waarden bij de beoefening van de hockeysport vinden we belangrijk. Taxandria wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, coaches, trainers en ouders op dit vlak. 

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn de belangrijkste elementen bij het beoefenen van de hockeysport. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan hockeyen.   Door de ontwikkeling van zowel het hockeyvermogen als het verenigingsgevoel willen we bereiken dat HC Taxandria een vereniging is om trots op te zijn.

Daarom zijn er gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, coaches en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / coach  / vrijwilliger bij HC Taxandria wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij Taxandria worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.