Voor de senior-leden van het seizoen 2020-2021 wordt er voor het komend seizoen uitzonderlijk een corona-compensatie voorzien. Via lees meer kunnen jullie alle info terugvinden. Let op, deze compensatie dient aangevraagd te worden voor 15 juni via het volgende formulier (link).


Aan senior-leden zal er de mogelijkheid worden gegeven om een compensatie-korting aan te vragen voor het komende seizoen. Deze korting is voorzien omdat wij duidelijke besparingen hebben kunnen realiseren op een aantal vaste kosten zoals bijvoorbeeld trainers en verzekering. Vanuit de KBHB en VHL wordt er helaas geen terugbetaling voorzien van het door de club te betalen lidgeld. Voor de jeugdleden is er geen compensatie voorzien omdat los van de wedstrijden, we quasi een volwaardig seizoen hebben kunnen leveren. 

De korting zal toegekend worden onder de volgende voorwaarden

  • Er wordt een korting voorzien voor alle spelers origineel ingedeeld bij Trimhockey, Heren 1, Heren 2, Heren 3 en Dames 1. Spelers die ingedeeld zijn bij een jeugdploeg en occasioneel meespelen bij een seniorploeg hebben geen recht op deze korting. Tijdens het seizoen 2020-2021 werden er significante besparingen gerealiseerd op het betaalde lidgeld van deze leden (geen trainingen, verminderde bondsbijdrage, verbod op sport) en heeft de Raad van Bestuur van HC Taxandria beslist om een korting toe te kennen op het lidgeld van het volgende seizoen.
  • Het betreffende lid moet zijn lidgeld voor 2020-2021 volledig betaald hebben & dient ook lid te blijven tijdens het seizoen 2021-2022. De korting dient aangevraagd te worden. Indien er geen aanvraag ingediend wordt, zal verondersteld worden dat het lid afstand wenst te doen deze korting. De korting bedraagt €150* en zal afgetrokken worden van het lidgeld voor seizoen 2021-2022. 
  • De korting dient aangevraagd te worden voor 15 juni 2021 via het volgende formulier (link).en wordt automatisch verrekend op de factuur van het lidgeld voor het seizoen 2021-2022. De korting zal in geen enkel worden uitbetaald aan het lid & het lid heeft geen recht op de korting indien hij/zij zich uitschrijft voor het seizoen 2021-2022.
  • De corona-compensatie is niet combineerbaar met de familiekorting. Dit betekent dat het lidmaatschap met korting eenmalig niet zal meetellen in het familiekorting-systeem. 
  • Voor iedere korting zal afzonderlijk 1 aanvraag ingediend moeten worden.
  • Elke aanvraag zal afzonderlijk beoordeeld worden en kan teruggevorderd worden indien onterecht toegekend.

*: de korting bedraagt €150 voor ieder lid dat in 2020 €360 lidgeld heeft betaald. Spelers met geboortejaar 2002 of jponger en die enkel ingedeeld waren bij Heren 2 of Dames 1 en geen trainingen hebben gevolgd, zullen een korting van €120 kunnen aanvragen. Spelers van de trimhockey die hun lidgeld voor 2020 betaald hebben aan €195 zullen een korting van €80 kunnen aanvragen.