Hoe het begon en verder! Lees snel meer...


… weten we niet zeker – maar vele mooie verhalen worden geschreven door personen die dikwijls helaas uit beeld zijn !

1981
In 1981 beslisten enkele Belgen en Nederbelgen in de regio Turnhout een hockeyclub op te richten. Ze hadden kinderen bij Hockey Club Inter Mol maar vooral om de vele verplaatsingen te verminderen, wou men een eigen club in de buurt oprichten. Met dank aan Dhr. Wattecamps voor zijn deskundig advies en ondersteuning. 

Op 4 november 1982 publiceerde het Belgisch Staatsblad de statuten van de nieuw opgerichte sportclub, die –in overleg met Tennisclub Taxandria- Hockey Club Taxandria werd gedoopt.
In september van datzelfde jaar kon H.C. Taxandria in de Belgische competitie starten met 3 teams: Heren; Scholieren en Cadetten.

De eerste jaren had H.C. Taxandria zijn thuisbasis op de Leemshoeve aan de Steenweg op Merksplas. Na een jaar werd al duidelijk dat de club op termijn naar een betere accommodatie moest uitkijken. Het bestuur en ouders/leden zochten intensief naar een nieuwe plek en vonden dit in het nieuwe Oud-Turnhoutse BPA Sportcentrum, waar meer dan genoeg plaats voorzien was voor een hockeyveld met clubhuis. H.C. Taxandria werd lid van de Sportraad Oud-Turnhout.

1990
Op 18 mei 1990 kreeg de club het recht van opstal voor een veld met clubhuis. Ondertussen had het bestuur de bouwaanvraag al ingediend en verkregen (de bouwtoelating was reeds op 27 februari 1990 getekend), sponsors werden gezocht en leningen uitgeschreven. In oktober 1990 gingen de bouwwerken van start.  Op 7 september 1991 werd het nieuwe clubhuis officieel in gebruik genomen. Bij deze verwezenlijking past het om de nauwe betrokkenheid van het gemeentebestuur van Oud-Turnhout te benadrukken.

Op de voorlichtings- en tevens sponsoravond begin maart 1990 waren de toenmalige Schepenen van Sport en Openbare Werken aanwezig. Zij benadrukten dat de clubgeest van H.C. Taxandria “een voorbeeldfunctie zou moeten uitstralen naar de andere, toekomstige clubs op het Sportcentrum De Hoogt”. Er werd daarnaast geadviseerd dat voor een hoog niveau van competitief hockey een kunstgrasveld nodig is.

1999
Dit advies is niet in dovemans oren gevallen; op 28 augustus 1999 kon toenmalig burgemeester Jef Kersemans, in aanwezigheid van het bijna voltallige Gemeentebestuur het -door de gemeente gefinancierde- kunstgrasveld officieel openen. Het kunstgrasveld werd dusdanig opgevat als een multifunctioneel sportveld maar met een prioritair gebruik voor Hockeyclub Taxandria.  Een jaar later werd verlichting rond het veld voorzien. Dit betekende een extra boost in trainingsmogelijkheden wat snel leidde tot een stijgend spelniveau.

2008

Door de aanleg van het kunstgras groeide het ledenaantal enorm en bleek steeds meer nood aan professionele begeleiding zowel op recreatief- als op prestatie gerelateerd gebied.  Rond 2008 werd een professionele trainer in dienst genomen, Joris in ’t Hout. Naast professionele trainingen werd er ook een heus begeleidingsplan opgezet om zowel spelers als trainers bij te scholen, broodnodig voor een sterk groeiende club. 

Deze professionalisering heeft de club een opnieuw een stevige impuls gegeven in aantal leden en spelniveau. De prestaties van het nationale hockeyteam, de Red Lions, hebben zéker bijgedragen om de hockeysport steeds populairder te maken. Dat heeft H.C. Taxandria ertoe aangezet om uit te kijken naar de uitbreiding van de infrastructuur, meer bepaald het investeren in een waterveld, nodig voor het sterk gestegen spelniveau. 

2017

Deze investering gebeurde in 2017 met o.a. –financiële - steun van de leden. Einde mei werd het zandveld - na 18 zéér verdienstelijke jaren  - letterlijk opgerold en werd een schitterend waterveld aangelegd. Bij deze uitbreiding is eveneens een extra kwartveld aangelegd om het groeiend aantal spelers voldoende te kunnen laten trainen en op zaterdag is het een welkome aanvulling voor de wedstrijden van de U7 en U8 teams. Verder werd een mooi terras aangelegd om alle supporters voldoende ruimte te geven om te genieten van hockey. 

De nieuwe infrastructuur werd in september 2017 plechtig geopend door toenmalig burgemeester Jos Vinckx en voorzitter Hans Uiterwijk. Taxa 3.0 werd geboren met een nieuw logo, nieuwe hoofdsponsor en nieuwe clubshirts.

Kortom, Hockey Club Taxandria is een pracht van een hockeyclub in volle bloei en groei!